STYRELSEN

Den nya styrelsen för 2017! Oss når du enklast via styrelsen@socionom.stuff.liu.se men vi har även egna mailadresser:

Ordförande:
Moa Daneyr
ordf@socionom.stuff.liu.se

Vice Ordförande:
Markus Lundahl
marlu447@student.liu.se

Kassör:
Ofelia Ollila
kassor@socionom.stuff.liu.se

Utbildningsbevakare:
Jonas Bogren
ub@socionom.stuff.liu.se

Vice utbildningsbevakare och grön sektion:
Karl Bergendahl
karbe208@student.liu.se

Sekreterare och Internationaliseringsansvarig
Anna Petersson
annpe962@student.liu.se

Arbetsmiljöombud:
Jim Engstrand
amo@socionom.stuff.liu.se

Info/webbansvarig och AMU-representant:
Richard Thellman
info@socionom.stuff.liu.se & amu@socionom.stuff.liu.se

VFU-ansvarig:
Joel Ljunggren
joelj497@student.liu.se

Ledamot:
Jonas Mallin
jonma179@student.liu.se

SoCeR-representant:
Evelina Rimvid

Societeten-representant:
Linn Robertson