KONTAKT


Vill du komma i kontakt med styrelsen? Hör av dig till hela styrelsen på mejl:
styrelsen@socionom.stuff.liu.se
Du kan också höra av dig till oss via Facebook!

Alla (kopia)

Vill du komma i kontakt med någon enskild i styrelsen kan du klicka på ”Styrelsen” och se vem i styrelsen som sitter på vilken post och vilken mejladress du kan nå dem på.

Gå till sida