BRA ATT VETA

Här kommer lite allmän information om ett flertal frågor som är vanligt förekommande, men en stark rekommendation om du är nyfiken på vilka regler som gäller vid filosofiska fakulteten så kolla in http://sah.liu.se/filosofiska-fakulteten-fil-fak?l=sv, det är adressen för filosofiska fakultetens studieadministrativa handbok (SAH) där de flesta regler finns. Superbra för att hitta regler och riktlinjer! Dessutom finns det en programhandbok just för socionomprogrammet, som du hittar här!

–   Det är minst 10 dagar som gäller ifrån att tentamensresultat meddelats på LADOK till att omtentamen ska ske.

–   Programansvarig arbetar tillsammans med lärare för att studiehandledningen skall bli tydligare. All information som behövs för kursen samt information om i vilken form tentamen återlämnas.

–   Kursansvarig behöver inte ha tentamensgenomgång men då ska detta stå i studiehandledningen. Vid uthämtning av tentamen skall även bifogas där eller via mail vad som krävdes för de olika betygen. Då en tentamensgenomgång inte sker skall tentan hämtas hos programadministratören. Är man missnöjd med betyget skall originaltentan lämnas hos administratören och en kopia medtages hem och examinator kontaktas sedan.

–   Rättning av tentamen sker vanligtvis inom 10 dagar. Dock skall resultatet finnas på LADOK 12 arbetsdagar efter inlämnad tentamen. Tentamensåterkoppling kan ske inom 3 veckor ifrån att resultatet finns på LADOK.

–  Generellt gäller omtentamen vid underkänt på socionomprogrammet. Kan variera mellan lärare, men det är omtentamen som gäller.

Hör gärna av er med frågor eller kommentarer!