OM SEKTIONEN

Socionomsektionen är den instans som värnar särskilt om socionomstuderandes intressen vid LiU. Detta bland annat genom att vi arbetar för att tillförsäkra en utbildning av god kvalitet

Vi är länken mellan dig som student, studentkåren StuFF och de organ där viktiga beslut fattas inom universitetet. Vårt fadderi heter Societeten och festeriet heter SoCeR.

Socionomsektionen följer även stadgar, vilka du hittar här

Nu är vi även en Grön Sektion, vilket bland ananat innebär vi har upprättat en miljöplan som vi kommer arbeta utifrån! Mer om vad Grön Sektion innebär kan ni läsa här.

Vi finns dessutom som sida på Facebook här!

Tveka inte att kontakta oss om du undrar eller tycker något, litet som stort!
Våra mailadresser hittar ni under ”Styrelsen”
Vi kan också nås på styrelsen@socionom.stuff.liu.se

Alla (rad)