FAQ

UB

 • Praktik och studiebesök tidigare under studietiden, inte bara under termin 5. Det borde finnas tillfällen redan under termin 1 som universitetet arrangerar.

Svar: Årskursen kan definitivt ordna studiebesök, på PPU, utanför själva schemat, ta chansen och hör av er till de ställen ni vill ha studiebesök på! Hör av er till programmet (de har kontakter/nummer till de som var med på år 1 workshopsen) och fråga!

Vi vill även passa på att informera om att fackförbund som Vision och SSR erbjuder tjänster som både studiebesök och mentorskap inom området socialt arbete.

 • Mer praktiktillfällen, gärna tidigare och gärna kortare!

Svar: Praktikens tidpunkt och längd är lagd som den gör (under T5) då LiU och de andra läroverken som ger socionomutbildning har kommit överens om att den ska ligga där så att det ska vara lättare för studenter att byta läroverk.

 • Mer rollspel och färdighetsträning!

Svar: Färdighetsträningsrummet på SP plan4, bokas utanför dörren, kan man spela in i och använda för att träna i.

 • Om man skriver en omtenta två eller fler gånger, så “borde” man kunna få komplettera den del som man inte klarar av istället för hela tentamen.

Svar: Man har rätt till en ny examinator, och du får göra om den hur många gången som helst. Det finns ett väldigt reglerat system för omtentamen inom högskolan och inget som vi kan påverka. Är de gällande VFu kan man bara tenta om 2 gånger.

 • Mer verklighetsanknytning! Någon praktiskt kopplad uppgift vid varje kurs, till exempel studiebesök, fältstudier och intervjuer!

Svar: Efter år 1 blir utbildningen mer och mer knuten till verkligheten så det kommer. Men vi sitter även just nu i samtal med programledningen om att skapa en lista över studiebesöksplatser, för att kunna ha det som en “bank”. Då kan man som student skriva till oss om något område inom socialt arbete som man är intresserad av, så kan vi försöka organisera ett studiebesök efter förutsättningarna. Glöm inte att det även är fullt möjligt att på egen hand kontakta en organisation och fråga om ett studiebesök!

 • Visa hänsyn till studenter som bor i Linköping så att grupper delas upp Norrköping/Linköping.

Svar: Det kommer inte att ta hänsyn till då utbildnigen är förlägen i just Norrköping och man vill undvika ett segregerande av årskursen (vi och Dom-tänk). Man kan ju komma överens med gruppen om att mötas i Linköping.

 • Mer feedback som ska vara konstruktiv och skriftlig om hur man kan för bättre en tentamen!

Svar: Gå på återkopplingarna! Där ges återkoppling och de flesta svar är liknande och därav blir den återkoppling som ges funktionell och duglig även för dig. Skriver man 3 meningar på en individs tenta bör de andra tentorna få lika mycket “återkoppling”, därför det är lättare att ge det generellt.

Vill du har mer feedback så boka en tid med läraren.

 • Mer genusvetenskap i allt!

Svar: Medveten om problemet, programmet jobbar på det.

 • Billigare studentlitteratur, maxgräns för lärarna, till exempel 1200 kronor per 15 högskolepoäng i nypris.

Svar: Det är en investering, det finns begagnat och det finns ingen maxgräns, dock försöker programmet tänka på att hålla nere kostnaderna, försöka få in flera artiklar etc.

 • Jag skulle vilja ha mer psykologi, sociologi och socialpolitik, och mer fokus på samtalsmetodik.

Svar: Mycket att detta tas upp på mer än en kurs under utbildningen.

 • Större fokus på individuell utveckling och mindre fokus på historia”

Svar: Det kommer i PPU:n som sker första och andra året. Historian sker mest i de första terminerna.

 • Att föreläsningsmaterial/PP läggs ut innan föreläsningen så att man kan skriva direkt i den

Svar: PPs är individuella “projekt” och ägs av föreläsaren, dessa vill inte alltid lägga ut deras PP men många gör det om man ber dem. Därav kan vi inte göra en policy som tvingar dem till det, däremot kan man som klass vid kursintroduktionen be kursansvariga och föreläsare att lägga ut deras PPs innan föreläsningen.

 • Mer stöd från lärarna i början av programmet , många känner sig vilsna. (mjukare start).

Svar: På socionomprogrammets hemsida på LiU.se finns det massor av information och dessutom en jättebra Programhandbok som förklarar det mesta!  Studenthälsan erbjuder även bra kurser om hur man hanterar stress, läsproblem etc.

 • Mer fokus på kurslitteraturen och forskning på föreläsningarna.

Svar: Många av programmets föreläsare bedriver själva forskning, vilken de ofta talar om under föreläsningarna. Många baserar även föreläsningarna på kurslitteraturen.

 

AMO

 • Förbjud försäljning av produkter med nötter på universitetet, det handlar om liv!

Svar: Arbetsmiljöombuden arbetar aktivt med att få bort att nötter från universitetet.

 • Det faktum att det alltid är så kallt i alla föreläsningssalar, speciellt K4!

Svar: Temperatur, belysning och ventilation är någonting som är centralt under våra AMO-möten. Det stora problemet är att de som LiU hyr lokalerna inte är så samarbetsvilliga så länge inte centrala arbetsmiljöombud eller prefekter lyfter frågan

 • Fler mikrovågsugnar och bord att äta på. Någonstans borde man kunna få köpa bestick.

Svar: Sittplatser är någonting som kårerna alltid arbetar med och där vi ändå har gjort vissa framsteg då vi under förra året såg till att det tillkom ett helt nytt studentkök i Täppan! Innan Kåkenhus byggdes om gick det att köpa bestick i cafeterian

 • Fler kopieringsmaskiner och billigare att kopiera.

Svar: Kopieringsmaskiner är ett ämne som har varit uppe i början av året. Frågan kommer att lyftas igen.

 • Digital whiteboardtavla så att man ser vad lärarna skriver och så att man kan ladda ner det senare, “smartboards”.

Svar: Jätteintressant önskemål som jag inte har sett under något AMO-möte. Det ska framföras!

 • Billigare mat att köpa på campus.

Svar: Utbud och priser av mat är tyvärr inte någonting som vi kan påverka eftersom cafeterian inte är en del av universitetet.

 • Fler kontaktuttag i föreläsningssalarna.

Svar: Det borde inte vara omöjligt att få tag i fler kontaktuttag. Helt klart någonting som jag kan ta upp med våra centrala arbetsmiljöombud

 • Kan campusbussen komma in vid hel så att man slipper stressa till föreläsningarna?

Svar: Eftersom det är Östgötatrafiken som sköter campusbussarna kan det tyvärr vara svårt att påverka tiderna.

 • Förenkla time-edit/ att det står vilka rum man kan boka.

Svar: Time-edit är någonting som är ett otroligt hett ämne när arbetsmiljöombuden träffas och är någonting som vi alltid försöker arbeta med.

 • Finns det någon idrottsorganisation på dagtid? 

Svar: NAFFI!

 

Event

 • Fler gästföreläsningar av yrkesverksamma.

Svar: Vi jobbar på att försöka få till fler lunchföreläsningar, ett tillfälle då ämnet kan vara ganska fritt, så länge det håller sig inom det sociala arbetets ramar.

 • Workshops om vad en yrkesverksam socionom jobbar med!

Det finns något som heter Alumni på LiU, det är ett nätverk för gamla LiU-studenter. Hittils har inga socionomer gått med i detta, vilket har gjort det svårt att hitta gamla socionomstudenter. Under vintern har sektionen gått ut till T7 för att informera om möjligheten att bli Alumn. När fler studenter blir medlemmar blir det lättare att få kontakt med dem i framtiden, då de kan komma och berätta om var deras socionomexamen har tagit dem, i former av lunchföreläsningar eller workshops!

 • Träffa de studenter som precis genomfört sin VFU för att på insikt i sina VFU-möjligheter.

Svar: Socionomdagen som sker på höstterminen har numera ett inslag av detta, i form av workshops. Utöver detta rekommenderas den VFU-kväll som också arrangeras under höstterminen, där kan du träffa VFU-aktiva studenter som kan svara på alla dina frågor!

Övrigt
 • Byt ut LISAM, eller förbättra.

Svar: Kommer inte att ske då LISAM precis påbörjades, det sker ett pågående förbättringsarbete.